Imatge

Els automotors “Beh 4/8” i “GTW 2/6” del cremallera de N√ļria.

 En aquesta entrada coneixerem el material autopropulsat de qu√® disposa actualment la l√≠nia del FC cremallera de Ribes de Freser a N√ļria. El material antic, tant les locomotores el√®ctriques com els cotxes cl√†ssics, les locomotores di√®sel i els cotxes su√Įssos aix√≠ com els vagons de mercaderies de diferents tipus amb qu√® compta la companyia tindran una segona entrega.

En esta entrada conoceremos el material autopropulsado de que dispone actualmente la linea del FC cremallera de Ribes de Freser a Nuria. El material antiguo, tanto las locomotoras electricas com los coches clasicos, las locomotoras diesel y los coches suizos asi como los vagones de mercancias de diferentes tipos con que cuenta la compa√Īia tendran una segunda entrega.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #1. 24/10/2015.– Automotor Stadler GTW 2/6 A11 “Bastiments” + A10 “Noufonts” a N√ļria. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

Aquest FC, actualment integrat a la xarxa de FGC, i que va pertanyer amb anterioritat a l’empresa Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pendents (FMGP) propiet√†ria tamb√© del cremallera de Montserrat, empra principalment dos tipus d’automotor, els Beh 4/8 i els GTW 2/6. Tamb√© podem veure en la l√≠nia, en els moments de major demanda a la locomotora di√®sel DM6, del fabricant Stadler Rail, empenyent els dos cotxes adquirits de segona m√† a la companyia su√Įssa del Furka Oberalp bahn (FO). Els cotxes cl√†ssics i les locomotores el√®ctriques no realitzen actualment cap tipus de servei i es conserven apartats a diferents depend√®ncies de la companyia.

Este FC, actualmente integrado en la red de FGC, y que pertenecio con anterioridad a la empresa Ferrocarriles de Monta√Īa a Grandes Pendientes (FMGP) propietaria tambi√©n del cremallera de Montserrat, emplea principalmente dos tipos de automotor, el Beh 4/8 y el GTW 2/6. Tambien podemos ver en la linea, en los momentos de mayor demanda a la locomotora diesel DM6, del fabricante Stadler Rail, empujando los dos coches adquiridos a la compa√Īia suiza del Furka Oberalp bahn (FO).Los coches clasicos y las locomotoras electricas no realizan actualmente ning√ļn servicio y se conservan apartados en diferentes dependencias de la compa√Īia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #2. 06/09/2015.CAT: Dos automotors Beh 4/8, el A7 “Taga” i el A8 “Balandrau”, es creuen a l’estaci√≥ de Queralbs. CAS: Dos automotores Beh 4/8, el A7 “Taga” y el A8 “Balandrau”, se cruzan en la estaci√≥n de Queralbs. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

Els automotors Beh 4/8 / Los automotores Beh 4/8.

La s√®rie formada pels automotors A5-A8 aquesta composta de quatre unitats, les tres primeres, A5 “PUIGMAL”, A6 “TORRENEULES” i A7 “TAGA” van ser lliurades el 1986 pel consorci format per MTM, SLM i BBC, la quarta unitat, la A8 “BALANDRAU” es lliur√† al cremallera de N√ļria el 1995 i en aquest cas va ser constru√Įda pel consorci GEC Alstom-SLM-ABB. Aquestes unitats s√≥n id√®ntiques a les que circulen per la l√≠nia su√Įssa del Monte ¬†Generoso.¬†

La serie formada por los automotores A5-A8 esta compuesta de cuatro unidades, las tres primeras, A5 “PUIGMAL”, A6 “TORRENEULES” y A7 “TAGA” fueron entregadas en 1986 por el consorcio formado por MTM, SLM y BBC, la cuarta unidad, la A8 “BALANDRAU” se entrego al cremallera de Nuria en 1995 y en este caso fue construida por el consorcio GEC Alstom-SLM-ABB. Estas unidades son identicas a las que circulan por la linea suiza del Monte Generoso.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #3. 11/10/2015.CAT: FGC Beh 4/8 A8 “Balandrau” a Queralbs esperant per sortir en direcci√≥ Ribes de Freser. CAS: FGC Beh 4/8 A8 “Balandrau” en Queralbs esperando la se√Īal para salir  hacia Ribes de Freser. Fotografia:  ANGEL BADAL¬©.

Aquests trens tenen una amplada de caixa de 2.530 mm i una longitud entre topalls de 28 metres amb 80 mm. El pes en buit és de 49.300 kg i la massa màxima amb càrrega és de 64.300 kg.. Disposen de quatre bogies amb un eix portador i un eix motor en cada bogie. Cada bogie pesa 6.300 Kg. El que multiplicat per 4 ens dóna un pes de 25.200 kg. Entre tots ells, el que significa que el pes total dels bogies suma alguna cosa mes que el 50% del pes total de la unitat en buit.

Estos trenes tienen una anchura de caja de 2.530 mm y una longitud entre topes de 28 metros con 80 mm.  El peso en vacio es de 49.300 Kg y la masa máxima con carga es de 64.300 Kg.. Disponen de cuatro bogies con un eje portador  y un eje motor en cada bogie. Cada bogie pesa 6.300 Kg. lo que multiplicado por 4 nos da un peso de 25.200 Kg. entre todos ellos, lo que significa que el peso total de los bogies suma algo mas que el 50% del peso total de la unidad en vacio.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #4. 06/09/2015. CAT: L’automotor Beh 4/8 A5 “Puigmal” creuant el viaducte de Rialb. CAS: El automotor Beh 4/8 A5 “Puigmal” cruzando el viaducto de Rialb. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

Disposa cada unitat de quatre motors de corrent continu amb una pot√®ncia cadascun 724 kv el que equivaldria a uns 984 CV. El fre en adher√®ncia es compon de fre el√®ctric din√†mic, fre pneum√†tic i fre mec√†nic d’estacionament. En cremallera disposa de fre el√®ctric din√†mic, fre de sistema 1 de tipus neumatico i fre de sistema 2 de seguretat en cremallera per energia acumulada.¬†

Dispone cada unidad de cuatro motores de corriente continua con una potencia cada uno de 724 kv lo que equivaldria a unos 984 CV. El freno en adherencia se compone de freno electrico dinamico, freno neumatico y freno mecanico de estacionamiento. En cremallera dispone de freno electrico dinamico, freno de sistema 1 de tipo neumatico  y freno de sistema 2 de seguridad en cremallera por energia acumulada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #5. 25/08/2015. CAT: FGC Beh 4/8 A6 “Torreneules” a prop del pas a nivell de Vilamanya, al terme de Queralbs, el nucli principal del qual veiem al fons a la dreta. La localitat t√© en el seu terme diverses pedanies a√Įllades entre les muntanyes. CAS: FGC Beh 4/8 A6 “Torreneules” cerca del paso a nivel de Vilamanya, en el termino de Queralbs, pueblo cuyo nucleo principal vemos al fondo a la derecha. La localidad tiene en su termino varias pedanias aisladas entre las monta√Īas. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

La velocitat en adherència és de 37 km / h.La velocitat en cremallera ascendent amb rampa 15% és de 21 km / h. i en rampa descendent amb pendent 15% és de 19 km / h., tenen una capacitat de transport de 104 viatgers asseguts i 96 dempeus. Aquestes unitats realitzen sempre els serveis en simple, i no és acoblades mai dues unitats.  

La velocidad en adherencia es de 37 km/h.La velocidad en cremallera ascendente con rampa 15% es de 21 km/h. y en rampa descendente con pendiente 15% es de 19 km/h., tienen una capacidad de transporte de 104 viajeros sentados y 96 de pie. Estas UT realizan siempre los servicios en simple, no siendo acopladas jamas dos unidades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #6. 06/07/2014. CAT: La unitat Beh 4/8 A6 “Torreneules” poc despr√©s de creuar el riu Freser i abans del pas a nivell de la carretera de Bruguera, entre les estacions de Ribes-Enlla√ß i Ribes-Vila. CAS: La unidad Beh 4/8 A6 “Torreneules” poco despu√©s de cruzar el r√≠o Freser y antes del paso a nivel de la carretera de Bruguera, entre las estaciones de Ribes-Enlla√ß y Ribes-Vila. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

Aquests trens s√≥n els m√©s valorats pels maquinistes i enginyers de la companyia ja que les unitats Stadler GTW 2/6 s’han mostrat una mica agressives amb la via a causa de disposar d’un sol bloc motor al centre del tren, el que ha causat que en alguns punts es ressenti la via, sobretot a la part alta del recorregut que data de 1930. a mig / llarg termini es preveu que les dues unitats Stadler passin definitivament al cremallera de Montserrat i que s’adquireixin noves unitats amb distribuci√≥ motora tradicional similars a les quatre UT d’aquesta s√®rie.¬†

Estos trenes son los mas valorados por los maquinistas e ingenieros de la compa√Īia ya que las unidades Stadler GTW 2/6 se han mostrado algo agresivas con la via debido a disponer de un solo bloque motor en el centro del tren, lo que ha causado que en algunos puntos se resienta la via, sobre todo en la parte alta del recorrido que data de 1930. A medio/largo plazo se prevee que las dos unidades Stadler pasen definitivamente al cremallera de Montserrat y que se adquieran nuevas unidades con distribucion motora tradicional similares a las cuatro UT de esta serie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #7. 17/09/2016.CAT: El Beh 4/8 A6 “Torrenueles” abandona la Vall de Nuria en direcci√≥ Ribes de Freser. CAS: El Beh 4/8 A6 “Torreneules” abandonando el Santuario de Nuria en direcci√≥n a Ribes de Freser. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

Les unitats Stadler GTW 2/6 / Las unidades Stadler GTW 2/6.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #8. 24/10/2015.CAT: L’automotor Stadler GTW 2/6 A11 “Bastiments” deixant la Vall de Nuria. CAS: El automotor Stadler GTW 2/6 A11 “Bastiments” abandonando el Valle de Nuria. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

La s√®rie la formen dos trens, el A10 “Noufonts” i el A11 “BASTIMENTS”. Aquestes unitats, id√®ntiques a les que circulen per la l√≠nia del cremallera de Montserrat i iguals a les noves unitats del tren groc de la Cerdanya de Sncf -aquest √ļltim sense cremallera- van ser posades en servei el 14 de juliol de 2003 essent fabricats per l’empresa su√Įssa Stadler Rail. Estan formats per tres m√≤duls, dos extrems on es troba la zona de passatgers i les cabines i un de central practicable on es troba tot el sistema electr√≤nic i de tracci√≥ de la unitat, aix√≠ com el bogie motor.

La serie la forman dos trenes, el A10 “NOUFONTS” y el A11 “BASTIMENTS”. Estas unidades, id√©nticas a las que circulan por la linea del cremallera de Montserrat e iguales a las nuevas unidades del tren amarillo de La Cerda√Īa de Sncf -este ultimo sin cremallera- fueron puestas en servicio el 14 de julio de 2003 siendo fabricados por la empresa suiza Stadler Rail. Estan formados por tres modulos, dos extremos donde se situa la zona de pasajeros y las cabinas y uno central practicable donde se halla todo el sistema electronico y de tracci√≥n de la unidad, asi como el bogie motor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #9. 08/03/2015.CAT: Els dos automotors Stadler GTW 2/6 creuen el viaducte de Queralbs. CAS: Los dos automotores Stadler GTW 2/6 cruzando el viaducto de Queralbs. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Aquestes unitats tenen una amplada de 2,60 m. i una longitud entre topalls de 36,432 mts. Cada tren pesa 45 tones de les quals 27,1 Tm són dels dos mòduls de viatgers i 17,9 Tm. del mòdul central tractor. La massa màxima total amb passatge és de 60 tones. Cada unitat disposen de tres bogis, dos portants de dos eixos en els extrems de cada mòdul de passatgers i un bogi motor de dos eixos i pinyó cremallera al mòdul central. El pes de cada bogi portant és de 2750 kg i el bogi motor pesa 9000 Kg.  

Estas unidades tienen una anchura de 2,60 mts. y una longitud entre topes de 36,432 mts. Cada tren pesa 45 toneladas de las cuales 27,1 Tm son de los dos modulos de viajeros y 17,9 Tm. del modulo central tractor. La masa m√°xima total con pasaje es de 60 toneladas.¬†Cada unidad disponen de tres bogis, dos portantes de dos ejes ¬†en los extremos de cada modulo de pasajeros y un bogi motor de dos ejes y pi√Īon cremallera en el modulo central. El peso de cada bogi portante es de 2750 Kg y el bogi motor pesa 9000 Kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #10. 13/09/2015.CAT: La unitat A11 “Bastiments” a tocar el pas a nivell de la carretera de Bruguera, al darrera del tren el parquing habilitat recentment per als visitants de la vila de Ribes i els usuaris del cremallera donada la proximitat de l’estaci√≥ de Ribes-Enlla√ß. CAS: La unidad A11 “Bastiments” deja atras el paso a nivel de la carretera de Bruguera, detras se ve el parking habilitado recientemente para uso de los visitantes de la villa de Ribes y los usuarios del cremallera ya que muy cerca se halla la estaci√≥n de Ribes-Enlla√ß. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

El tren disposa al m√≤dul central de dos motors de corrent altern trif√†sica de 800 kw. (1.087 CV). En l’apartat de seguretat i frenada, en adher√®ncia disposa de fre el√®ctric-din√†mic, fre pneum√†tic i fre d’estacionament; en cremallera fre el√®ctric-din√†mic, un altre pneum√†tic i un tercer de seguretat en cremallera per acumulaci√≥ d’energia. La velocitat m√†xima en adher√®ncia √©s de 45 km / h., A cremallera la velocitat que aconsegueix aquesta UT √©s de 30 km / h en rampa ascendent i de 24 km / h. a descendent. La capacitat de cada unitat √©s de 112 passatgers asseguts i 88 dempeus.¬†

El tren dispone en el modulo central de dos motores de corriente alterna trifásica de 800 kw. (1.087 CV). En el apartado de seguridad y frenado, en adherencia dispone de freno eléctrico-dinámico, freno neumático y freno de estacionamiento; en cremallera freno eléctrico-dinámico, otro neumático y un tercero de seguridad en cremallera por acumulación de energia. La velocidad máxima en adherencia es de 45 km/h., en cremallera la velocidad que alcanza esta UT es de 30 km/h en rampa ascendente y de 24 km/h. en descendente. La capacidad de cada unidad es de 112 pasajeros sentados y 88 de pie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #11. 08/02/2014.CAT: Composici√≥ doble formada pels dos Stadler del cremallera de Nuria, l’A10 “Noufonts” i l’A11 “Bastiments”, a punt de deixar el pont sobre el riu Freser i la carretera de Puigcerd√† i poc despr√©s de sortir de l’estaci√≥ de Ribes-Enlla√ß. CAS: Doble composici√≥n con los dos Stadler del cremallera de Nuria, el A10 “Noufonts” y el A11 “Bastiments”, a punto de sobrepasar el puente sobre el rio Freser y la carretra de Puigcerd√° i poco despues de abandonar la estaci√≥n de Ribes-Enlla√ß. Fotografia. ANGEL BADAL¬©.

Una composici√≥ habitual a l’hivern, el A10 i el A11 junts realitzant trens d’extrem a extrem de la l√≠nia. A l’hivern les llan√ßadores des de Queralbs les sol realitzar la locomotora DM6 amb dos cotxes ex-FO. A l’estiu com un dels dos Stadler va a refor√ßar el cremallera de Montserrat, el servei d’autob√ļs dels dies de m√©s aflu√®ncia el realitza l’altre Stadler, aquest estiu el A11 “Bastiments” a estat a la l√≠nia, mentre que el A10 ” Noufonts “ha passat la temporada estival a Montserrat.¬†

Una composicion habitual en invierno, el A10 y el A11 juntos realizando trenes de extremo a extremo de la linea. En invierno las lanzaderas desde Queralbs las suele realizar la locomotora DM6 con dos coches ex-FO. En verano como uno de los dos Stadler va a reforzar el cremallera de Montserrat, el servicio de lanzadera de los dias de mas afluencia lo realiza el otro Stadler, este verano el A11 “Bastiments” a permanecido en la linea, mientras que el A10 “Noufonts” ha pasado la temporada estival en Montserrat.

Trainspotting o Fotografia ferroviaria.

Per als amants de la fotografia ferrovi√†ria recomano visitar l’estaci√≥ de Queralbs qualsevol dia de temporada alta, ja que es poden arribar a veure els sis trens el√®ctrics de la l√≠nia alhora -cinc a l’estiu-, aquests encreuaments es realitzen durant tot el dia, sent la tarda el millor moment per prendre bones fotografies ja que el sol ja ha creuat la perpendicular sobre la via i podrem fotografiar les unitats i tenir les muntanyes de fons, la foto inferior aquesta presa a finals d’agost cap a les 17 hores. Tamb√© en aquesta estaci√≥ hi ha un pont de vianants des del qual immortalitzar aquestes unitats al costat del magn√≠fic edifici de l’estaci√≥.

Para los amantes de la fotografia ferroviaria recomiendo visitar la estacion de Queralbs cualquier dia de temporada alta, pues se pueden llegar a ver los seis trenes electricos de la linea a la vez -cinco en verano-, estos cruces se realizan durante todo el dia, siendo la tarde el mejor momento para tomar buenas fotografias ya que el sol ya ha cruzado la perpendicular sobre la via y podremos fotografiar las unidades y tener las monta√Īas de fondo, La foto inferior esta tomada a ¬†finales de agosto sobre las 17 horas. Tambien en esta estaci√≥n existe un puente peatonal desde el que inmortalizar estas unidades junto al magnifico edificio de la estaci√≥n.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #12. 24/10/2015.CAT: L’automotor Beh 4/8 A7 “Taga” a punt d’entral al primer tunel. CAS: El automotor Beh 4/8 A7 “Taga” a punto de entrar en el primer tunel. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

A prop de la petita central el√®ctrica de Rialb hi ha un punt interessant√≠ssim des d’on fotografiar aquests trens. Abans d’arribar al baixador de Rialb cal prendre una pista de terra a la dreta quan albirem l’edifici de la central el√®ctrica, seguim uns cent metres i trobarem un magn√≠fic punt de vista sobre la via que en aquest lloc passa sobre un pont no molt alt per√≤ si bastant llarg i en recta.¬†

Cerca de la peque√Īa central electrica de Rialb hay un punto interesantisimo desde donde fotografiar estos trenes. Antes de llegar al apeadero de Rialb hay que tomar una pista de tierra a la derecha cuando divisemos el edificio de la central electrica, seguimos unos cien metros y encontraremos un magnifico punto de vista sobre la via que en ese lugar pasa sobre un puente no muy alto pero si bastante largo y en recta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #13. 22/02/2014.CAT: L’automotor Beh 4/8 A5 “Puigmal” esperant per fer un servei llan√ßadora entre Queralbs y Nuria. CAS: La unidad Beh 4/8 A5 “Puigmal” esperando para realizar un servicio de lanzadera entre Queralbs y Nuria. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

Altres llocs espectaculars per fotografiar aquesta l√≠nia els trobarem si pugem o baixem caminant al Santuari de N√ļria. Recomano pujar al tren a N√ļria on traurem fotos de les unitats parades a l’estaci√≥ o la t√≠pica foto d’un tren sortint de l’√ļltim t√ļnel. Despr√©s baixarem caminant fins a Queralbs per completar el nostre reportatge fotografiant el tren circulant entre espectaculars goles i belles cascades.

Otros lugares espectaculares para fotografiar esta linea los hallaremos si subimos o bajamos andando al Santuario de Nuria. Recomiendo subir en el tren a Nuria donde sacaremos fotos de las unidades paradas en la estación o la tipica foto de un tren saliendo del ultimo tunel. Luego bajaremos andando hasta Queralbs para completar nuestro reportaje fotografiando el tren circulando entre espectaculares gargantas y bellas cascadas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #14. 17/01/2016.CAT: La unitat Beh 4/8 A5 “Puigmal” fotografiada molt a prop del nucli urb√† de Ribes de Freser a punt de creuar el pas a nivell de la carretera de Pardines i a uns centenars de metres de l’estaci√≥ de Ribes-Vila. CAS: La unidad Beh 4/8 A5 “Puigmal” fotografiada muy cerca del casco urbano de Ribes de Freser y apunto de cruzar el paso a nivel de la carretera de Pardines, a escasos metros a la izquierada de la unidad se halla tambien, la estacion de Ribes-Vila. Fotografia: ANGEL BADAL¬©.

A la part baixa de la l√≠nia hi ha menys llocs on treure bones panor√†miques, per√≤ tot i aix√≠ es poden aconseguir belles fotografies. El millor punt de la part baixa aquesta passats uns cent metres del pas a nivell sobre la carretera de Bruguera. Des alli contemplarem el pont en corba sobre el riu Freser i canviant de lloc diverses vegades amunt o avall al marge de la carretera traurem boniques fotografies. Tamb√© podem treure espectaculars fotos de les UT dobles Stadler si ens situem a prop de la via al cam√≠ de la caserna de bombers. En l’estacion de Ribes-Enlla√ß √©s dif√≠cil treure imatges molt acolorides ja que actualment aquesta coberta ja que es fa servir com garatge de les unitats Stadler a la nit. A Ribes-Vila tenim un petit museu exposici√≥ amb material antic i tamb√© podem fer fotos del material remolcat de mercaderies, sobretot dels vagons frigor√≠fics i els vagons grocs de mercaderies resultat de la transformaci√≥ de dos antics cotxes de viatgers.¬†¬†

En la parte baja de la linea hay menos sitios donde sacar buenas panoramicas, pero aun asi se pueden conseguir bellas fotografias. El mejor punto de la parte baja esta pasados unos cien metros del paso a nivel sobre la carretera de Bruguera. Desde alli contemplaremos el puente en curva sobre el rio Freser y cambiando de lugar varias veces arriba o abajo en el margen de la carretera sacaremos bonitas fotografias. Tambien podemos sacar espectaculares fotos de las UT dobles Stadler si nos situamos cerca de la via en el camino del cuartel de bomberos. En la estacion de Ribes-Enlla√ß es dificil sacar imagenes muy coloridas ya que actualmente esta cubierta pues se usa como garage de las unidades Stadler por la noche. En Ribes-Vila tenemos un peque√Īo museo exposici√≥n con material antiguo y tambien podemos sacar fotos del material remolcado de mercancias, sobretodo de los vagones frigorificos y los vagones amarillos de mercancias resultado de la transformaci√≥n de dos antiguos coches de viajeros.

Els altres GTW 2/6 catalans / Los otros GTW 2/6 catalanes.

La s√®rie Z 150 de Sncf √©s id√®ntica pel que fa a carrosseria als automotors de la l√≠nia del cremallera de N√ļria. Les difer√®ncies, que s√≥n notables, es troben en l’apartat el√®ctric i mec√†nic, ja que aquestes disposen de presa de corrent per tercer carril i no estan dotades de piny√≥ cremallera. Aquestes unitats estan decorades amb la lliurea Ter de la regi√≥ Llenguadoc-Rossell√≥. Per realitzar la foto inferior em vaig despla√ßar el 28 de Juny de 2015 fins l’estaci√≥ de La Tor de Querol / Latour-de-Carol en el primer tren procedent de Barcelona i que arriba all√† sobre les 09:45. A aquesta hora la posici√≥ del sol √©s ideal ja que mes tard al trobar-se les unitats al costat de la marquesina, o b√© les fotografiem amb llum lateral des del mateix lloc, -ens quedar√† el lateral dret en ombra- o b√© ho fem des de sota la marquesina, -on tamb√© tindrem el lateral esquerre en ombra.

La serie Z 150 de Sncf es identica en lo que se refiere a carroceria a los automotores de la linea del cremallera de Nuria. Las diferencias, que son notables, se encuentran en el apartado el√©ctrico y mec√°nico, ya que estas disponen de toma de corriente por tercer carril y no est√°n dotadas de pi√Īon cremallera. Estas unidades estan decoradas con la librea Ter de la regi√≥n Languedoc-Roussillon.¬†Para realizar la foto inferior me desplac√© el 28 de Junio de 2015 hasta la estaci√≥n de La Tor de Querol/Latour-de-Carol en el primer tren procedente de Barcelona y que llega sobre las 09:45. A esa hora la posici√≥n del sol es ideal ya que mas tarde al hallarse las unidades junto a la marquesina, o bien las fotografiamos con luz lateral desde el mismo lugar, -nos quedara el lateral derecho en sombra- o bien lo hacemos desde debajo de la marquesina, -donde tambi√©n tendremos el lateral izquierdo en sombra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #16. 28/06/2015.CAT: Sncf Z152+Z151 a l’estaci√≥ de La Tor de Querol. CAS: Sncf Z152+Z151 en la estaci√≥n de Latour-de-Carol. Fotografia. ANGEL BADAL¬©.

A l’imatge inferior observem la semblan√ßa dels automotors de Montserrat amb els de N√ļria. √Čs possible des de la primavera fins a finals d’octubre fotografiar trens dobles formats per una UT Montserrat de color verd i la “prestada” de N√ļria d’aquesta temporada, en color blau.

En la fotografia inferior observamos la semejanza de los automotores de Montserrat con los de Nuria. Es posible desde la primavera hasta finales de Octubre fotografiar trenes dobles formados por una UT Montserrat de color verde y la “prestada” de Nuria de esa temporada, en color azul.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #17. 18/12/2015.CAT: Unitat Stadler GTW 2/6 AM5 “Les Agulles” a l’estaci√≤ de Monistrol-Vila. CAS: Unidad Stadler GTW 2/6 “Les Agulles” en la estaci√≥n de Monistrol-Vila. Fotografia: ANGEL BADAL ¬©.

 Feu clic a qualsevol miniatura per activar el carrussel i veure les imatges en gran. Hacer clic en cualquier miniatura para ver las imagenes en modo carrusel y con mayor resolución.

Galeria

“OARIS” o Renfe 105, per Mollet del Vall√®s (21/06/2016).

CATAL√Ä: Sortida  inesperada a Mollet. Despres de rebre un avis d’un amic afeccionat com jo sobre la presencia de l’OARIS a la LAV Barcelona-Figueres, descarto esperar el cerealer Tarragona-Vic i camvio de destinaci√≥.

CASTELLANO: Salida inesperada a Mollet. Despues de recibir el aviso de otro aficionado sobre la presencia del OARIS en la LAV Barcelona-Figueres descarto esperar el cerealero Tarragona-Vic y cambio de destino.

27747399481_8b7e49256a_b
Imatge #1. 11:25 hores.- CAT: Renfe AVE 100.116 fent un servei Tolosa de Llenguadoc-Barcelona. CAS: Renfe AVE 100.116 haciendo un servicio Toulouse-Barcelona.
27545235360_802070abf6_b
Imatge #2. 12:09 hores.CAT: Tren sense servei direcció Barcelona. CAS: Tren sin servicio dirección Barcelona.
27788952316_3e63109865_b
Imatge #3. 12:43 hores. CAT: Unitat Renfe AVE  100.121 en direcci√≥ sud fent un servei Marselha-Barcelona-Madrid. CAS: La unidad Renfe AVE 100.121 haciendo el servicio Marseille-Barcelona-Madrid.
27781707176_33f208ef48_b
Imatge #4. 13:04 hores.- CAT: El raro s’atura al nostre davant fent una prova de frenada. CAS: El raro se detiene frente a nuestras narices realizando una prueba de frenado.
27816727885_e68a890416_b
Imatge #5. 13:05 hores. CAT: Despres d’estar aturat una estona l’OARIS de CAF torna a iniciar la marxa en direcci√≥ Barcelona. Despres, durant la tarda tornaria a pujar. CAS: Despues de un par de minutos detenido justo frente a nosotros el OARIS de CAF vuelve a reemprender la marcha direcci√≥n Barcelona. por la tarde volveria a subir en direcci√≥n norte. 
27206110393_cb407f833f_b
Imatge #6. 13.05 hores.– CAT: l’OARIS empren de nou direcci√≥ Barcelona. CAS: El OARIS emprende la marcha otra vez.
27782145846_21bc09266f_b
Imatge #7. 13:06 hores.CAT: Una foto mes de l’OARIS. CAS: Una foto mas del OARIS.
27740950481_e293e257ed_b
Imatge #8. 13:06 hores. CAT: Deixant Mollet. CAS: Dejando Mollet.
27765728841_ee20212eec_b
Imatge #9. 13:13 hores.- CAT: Renfe AVE serie 103 Siemens “Velaro” procedent de Madrid i Barcelona direcci√≥ Girona i Figueres. CAS: Al cabo de unos minutos de partir el OARIS, llego este Renfe AVE 103 procedente de Madrid y Barcelona y con destinos Girona y Figueres.
27206968653_8469717860_b
Imatge #10. 13:19 hores. CAT: La 252.019 amb un tren de cotxes Opel passa lentament en direcció El Soler. CAS: La 252.019 con un portaautos Opel pasa lentamente dirección Le Soler
27740485981_06f959929f_b
Imatge #11. 13:22 hores.- CAT: El portacotxes s’atura al semafor. CAS: El porta-autos detenido en el semaforo.

Català. Feu clic per ampliar les imatges a una millor resol.lució i visualitzar-les en modus caroussel. Castellano: Hacer clic en las imagenes para ampliarlas y verlas en modo carrusel.

Imatge

Tramvies de Montpeller i trens a Ni√ßa d’Ausseruna i Ribesaltes (19/03/2016).

Totes les sortides s√≥n diferents, encara que aquesta ho va ser m√©s si cap. Havia de ser la t√≠pica estada repartida entre l’estaci√≥ de Cousan i el tur√≥ de Nissa. I aix√≠ va comen√ßar el dia, per√≤ com ja comentar√© m√©s tard, vaig canviar d’idea i aix√≤ em va permetre con√®ixer una de les xarxes de tramvies mes extenses de Fran√ßa. Vam sortir, com sempre, poc despr√©s de les quatre del mat√≠ de casa, arribant abans de les set a Narbona, ciutat que creuem i despr√©s de passar al costat de l’estaci√≥ continuem fins Cousan. Dani es va quedar all√† la resta del mat√≠ i jo em vaig dirigir al tur√≥ de Nissa, al costat de la llacuna on les cames llargues no pararien de piular per espantar qualsevol perill, fins i tot a vegades s’acostaven a mi per fer-me plantejar la meva estada costat de l’aigua . Al cap d’una bona estona de estar all√° i de pensar en donar-li un nou aire a l’excursi√≥ va sortir cap a Montpeller, la resta ho veureu en imatges i el llegireu en els meus comentaris.

Todas las salidas son diferentes, aunque esta lo fu√© mas si cabe. Iba a ser la t√≠pica estancia repartida entre la estaci√≥n de Coursan y la colina de Nissan. Y as√≠ empez√≥ el dia, pero como ya comentar√© mas tarde, cambi√© de idea y eso me permitio conocer una de las redes de tranvias mas extensas de Francia. Sal√≠mos, como siempre poco despues de las cuatro de la ma√Īana de casa, llegando antes de las siete a Narbona, ciudad que cruzamos y despu√©s de pasar junto a la estaci√≥n continuamos hasta Coursan. Dani se quedo all√≠ el resto de la ma√Īana y yo me dirig√≠ a la colina de Nissan, junto a la laguna donde las cig√ľe√Īuelas no pararian de piar para auyentar cualquier peligro, incluso a veces se acercaban a m√≠ para hacerme plantear mi estancia junto al agua. Al cabo de un buen rato de estar alli y de pensar en darle un nuevo aire a la excursi√≥n sali hacia Montpellier, el resto lo vereis en imagenes y lo leereis en mis comentarios.


Nissa d’Ausseruna/Nissan-lez-Ens√©rune


25297096703_1b0d5c4026_b.jpg
Imatge #1. 09:19 hores.- Sncf AGC Z 27500 n/id. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Unitat el√®ctrica de la s√®rie AGC Z 27500 sense identificar en direcci√≥ nord, segurament fent un Ter Cervera-Aviny√≥.¬†Espa√Īol¬†Unidad el√©ctrica de la serie AGC Z 27500 sin identificar en direcci√≥n norte, seguramente haciendo un Ter Cerb√©re-Avignon.¬†

BB 27179M
Imatge #2. 09:32 hores.- Europorte France 27179M. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Aquest tren sol passar tots els dissabtes que he estat en aquest punt al voltant de les 09:30 hores del mat√≠. La majorpart de les vegades les locomotores que el traccionen solen portar la lliurea vermella i blanca de Europorte per√≤ tamb√© √©s f√†cil veure-les amb la decoraci√≥ gris plata d’Akiem que √©s l’empresa propiet√†ria d’aquestes m√†quines. Aquesta unitat √©s la BB 27179M, va ser posada en servei el 2006 i llogada a Sncf FRET, va lluir la lliurea verda fins a 2011 quan va rebre la decoraci√≥ actual a m√©s d’una reforma en qu√® tamb√© se li van instal¬∑lar pantos tipus Mid√≠, va ser llavors quan va passar a Europorte en r√®gim de lloguer.¬†Espa√Īol¬†Este tren suele pasar todos los s√°bados que he estado en este punto alrededor de las 09:30 horas de la ma√Īana. La mayotia de las veces las locomotoras que lo traccionan suelen llevar la librea roja y blanca de Europorte pero tambi√©n es facil verlas con la librea gris plata de Akiem que es la empresa propietaria de estas maquinas. Esta unidad es la BB 27179, fu√© puesta en servicio en 2006 y alquilada a Sncf FRET, luci√≥ la librea verde hasta 2011 cuando recibi√≥ la decoraci√≥n actual ademas de una reforma en la que tambien se le instalaron pantos tipo Mid√≠, fu√© entonces cuando pas√≥ a Europorte en r√©gimen de alquiler.¬†

25925789145_eba08b4eec_b.jpg
Imatge #3. 09:52 hores.- Sncf BB 26105. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Tren de contenidors cisterna a c√†rrec de la Sybic de Sncf BB 26105. S√≥n molts els serveis id√®ntics a aquest que al llarg del dia podrem fotografiar en aquest tram. En un dissabte normal hem pogut observar fins a deu d’aquests trens compostos per locomotora Sybic amb contenidors-cisterna. Aquesta unitat va entrar en servei el 17 de desembre de 1992, actualment llueix la lliurea “orange” tot i que al principi va estar pintada amb la decoraci√≥ “fant√īme”. Les locomotores d’aquesta s√®rie s√≥n bitensi√≥ 25 kV 50 Hz /1.5 kV CC, i la seva velocitat m√†xima √©s de 200 km / h. I aix√≠ mentre esperava el pas de m√©s combois des del meu mirador a sobre el tur√≥ de la Llacuna de Nissa vaig pensar que darrerament anava sempre al mateix lloc i sempre enxampava els mateixos trens aix√≠ que em vaig dir.. ¬ŅPer que no busques un altre lloc des d’on fotografiar avui? En aquell moment vaig recordar la ciutat de Montpeller i els seus tramvies, aix√≠ que sense pensar-m’ho dues vegades vaig deixar el lloc on portava una bona estona i vaig agafar l’autovia en direcc√≥n a la capital del Llenguadoc-Rossell√≥. Vaig trobar r√†pid les vies del tramvia i vaig poder aparcar al costat d’elles. Va sortir del cotxe i em vaig disposar a descobrir una ciutat nova per a mi. ¬†Espa√Īol¬†Tren de contenedores cisterna a cargo de la sybic de Sncf BB 26105. Son muchos los servicios id√©nticos a este que a lo largo del dia podremos fotografiar en este tramo. En un sabado normal hemos podido observar hasta diez de estos trenes compuestos por locomotora sybic mas contenedores-cisterna. Esta unidad entro en servicio el 17 de diciembre de 1992, actualmente luce la librea “orange” aunque en un principio estuvo pintada con la decoraci√≥n “fant√īme”. Las locomotoras de esta s√©rie son bitensi√≥n 25 kV 50 Hz /1.5 kV CC, y su velocidad m√°xima es de 200 km/h. Y as√≠ mientras esperaba el paso de mas convoyes desde mi oteadero sobre la colina de la Laguna de Nissan pens√© que ultimamente iba siempre al mismo sitio y siempre pillaba los mismos trenes asi que me dije..¬ŅPor que no buscas otro lugar desde donde fotografiar hoy? En ese momento me acord√© de Montpellier y sus tranvias, asi que sin pens√°rmelo dos veces dej√© el lugar donde llevaba un buen rato y tom√© la autovia en direcc√≥n a la capital del Languedoc-Roussillon. Encontre r√°pido las vias del tranvia y pude aparcar al lado de ellas. Sal√≠ de mi Volkswagen y me dispuse a descubrir una ciudad nueva para m√≠.


Montpelhièr/Montpellier


Montpellier_tramway_map
Imatge #4. РPlanol esquemàtic de la xarxa de tramvies de Montpeller a Juliol de 2017. Font: TaM 3M©.

Catal√†¬†Quan vaig visitar el sistema de tramvies d’aquesta ciutat, la configuraci√≥ de la xarxa no era igual que en aquest mapa ja que el mar√ß del 2016 encara no s’havia inaugurat el tram Saint Denis-Louis Blanc de la l√≠nia 4, que permet√© convertir la l√≠nia en circular, aix√≤ va succeir el 2 de juliol del 2016. A partir d’aquest dia els tramvies d’aquesta l√≠nia lluirien l’indicador de l√≠nia com 4a o 4b depenent del sentit de gir dins del cercle.¬†Espa√Īol¬†Cuando visit√© el sistema de tranvias de esta hermosa ciudad, la configuraci√≥n de la red no era igual que en este mapa ya que en marzo de 2016 aun no se habia inaugurado el tramo Saint Denis-Louis Blanc de la linea 4 que permitl√≥ convertir la linea en circular, esto sucedi√≥ el 2 de julio del 2016. A partir de ese dia los tranvias de esta linea lucirian el indicador de linea como 4a o 4b dependiendo del sentido de giro dentro del c√≠rculo, siendo la 4a la que sigue el sentido de las agujas del reloj y la 4b a la inversa.

28028670214_9f774871f6_b.jpg
Imatge #5. 11:22 hores.- Alstom Citadis 302, unitat 2056, linia 2 a la Carrièira de Maurin. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†En poc menys d’una hora vaig arribar a la capital occitana, vaig prendre una autovia gratuita, la A75 que va a Millau i Clarmont d’Alv√®rnia fins al poble de Clarmont d’Erau, alla es pren la ruta A750 fins a Montpeller. No va ser dificil encertar un carrer amb tramvies ja que la xarxa montpellerina es bastant densa i al poc d’entrar al casc urb√† ja vaig trobar les primeres vies, vaig poder aparcar al costat del tramvia i tan sols sortir del vehicle i prendre la bossa de la c√†mera es sent√≠ el soroll d’un convoi que s’acostava pel sud, vaig agafar la c√†mera, ¬†vaig enfocar i disparar…i ja tenia el meu primer tramvia de Montpeller. Es tractava de la unitat 2056 “Guillaume Pellicier” del model Alstom Citadis 302 fent un servei a la linia 2.¬†Espa√Īol En poco menos de una hora llegu√© a la capital occitana, tom√© una autov√≠a gratuita, la A75 que va a Millau y Clermont-Ferrand hasta el pueblo de Clermont-L’h√©rault, all√≠ se toma la ruta A750 hasta Montpellier. No fue dif√≠cil acertar una calle con tranv√≠as ya que la red montpellerina es bastante densa y al poco de entrar en el casco urbano ya encontr√© las primeras v√≠as, pude aparcar junto al tranv√≠a y tan s√≥lo salir del veh√≠culo y tomar la bolsa de la c√°mara se oy√≥ el ruido de un convoy que se acercaba por el sur, cog√≠ la c√°mara, enfoqu√© y dispar√© … y ya ten√≠a mi primer tranv√≠a de Montpellier. Se trataba de la unidad 2056 “Guillaume Pellicier” del modelo Alstom Citadis 302 haciendo un servicio en la linea 2.

25286308283_e102bd88c2_b.jpg
Imatge #6. 11:32 hores.- Alstom Citadis 402, unitat 2095, linia 2. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Una mica m√©s cap al centre vaig trobar ¬†la parada Rondolet que serveix, a m√©s del sector, l’oficina central de La Poste (Correus nacionals de Fran√ßa), all√† vaig poder fotografiar la unitat Alstom Citadis 402 amb el n√ļmero de s√®rie 2095 allunyant-se del centre i fent un torn de la l√≠nia 2.¬†Espa√Īol¬†Un poco mas hacia el centro est√° la parada Rondolet que sirve, ademas del sector propio, la oficina central de La Poste (Correos nacionales de Francia), alli pude fotografiar la unidad Alstom Citadis 402 con el n√ļmero de serie 2095 alejandose del centro y haciendo su turno en la linea 2.

25794240932_777c3c2f49_b.jpg
Imatge #7. 11:35 hores.- Alstom Citadis 302 n√ļmero 2032. Foto: ANGEL BADAL¬©.

Catal√†¬†Encara al carrer de Jules Ferry ¬†i a poc d’entrar a la pla√ßa d’August Gibert fotografio la unitat Alstom Citadis 302 amb n√ļmero de s√®rie 2032, batejada “Ville de Saussan” i amb lliurea dissenyada per Christian Lacroix fent un servei a la l√≠nia 4 amb final a Saint-Denis, uns mesos abans de tancar-se el bucle d’aquesta l√≠nia i convertir-se en circular.¬†Espa√Īol¬†Todavia en la calle de Jules Ferry y a poco de entrar en la plaza de August Gibert fotografio la unidad Alstom Citadis 302 con n√ļmero de serie 2032, bautizada “Ville de Saussan” y con librea dise√Īada por Christian Lacroix haciendo un servicio en la linea 4 con final en Saint-Denis, unos meses antes de cerrarse el bucle de esta linea y convertirse en circular.

25794226882_217d2489c6_b.jpg
Imatge #8. 11:37 hores.-Alstom Citadis 402 -en primer terme la untat 2073-, linia 3, estació de Sant Roc. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Si hi ha alguna cosa que t√© varietat en la xarxa de Montpeller s√≥n les lliurees dels tramvies. Aqu√≠ podem veure dos unitats Alstom Citadis 402 de la l√≠nia 3 despr√©s d’haver-se creuat davant de l ‘estaci√≥ de Sant-Roc. La unitat mes propera √©s la 2073 i com la seva companya llueix una de les dues lliurees dissenyades per Christian Lacroix. El tramvia m√©s allunyat circula pel carrer Jules Ferry i en pocs metres girar√† cap al carrer Pont de Lattes per arribar a la seg√ľent parada a la Place Carnot. El mes proper a nosaltres esta a punt d’entrar a la rue de la R√©publique.¬†Espa√Īol¬†Si existe algo donde hay variedad en la red de Montpellier es en las libreas de los tranv√≠as, Aqu√≠ podemos ver a dos unidades Alstom Citadis 402 de la linea 3 despu√©s de haberse cruzado delante de la estac√≥n de Saint-Roc. La unidad mas cercana es la 2073 y como su compa√Īera luce una de las dos libreas dise√Īadas por Christian Lacroix. El tranvia mas alejado circula por la calle de Jules Ferry y en pocos metros girar√° hacia la calle Pony de Lattes para llegar a la siguiente parada en la Place Carnot. El mas cercano a nosotros esta a punto de girar en la plaza para tomar la rue de la R√©publique.

25286259423_928912d9d6_b.jpg
Imatge #9. 11:40 hores.- Alstom Citadis 302, unitat 2063, linia 2. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Unitat Alstom Citadis 302 amb el n√ļmero de s√®rie 2063 i batejada com “Franceze de Cezelli” sortint de la carri√®ira Magalona creua la pla√ßa de l’estaci√≥, anomenada place August Gibert per prendre el carrer de Jules Ferry. Aquesta unitat realitza un servei de la l√≠nia 2 limitat a Sabines. Llueix una lliurea anomenada “Fleurie”.¬†Espa√Īol¬†Unidad Alstom Citadis 302 con el n√ļmero de serie 2063 y bautizada como “Franceze de Cezelli” saliendo de la carri√®ira Magalona cruza la plaza de la estaci√≥n, llamada place August Gibert para tomar la calle de Jules Ferry. Esta unidad realiza un servicio de la linea 2 limitado a Sabines. Luce una librea llamada “Fleurie”.

2020
Imatge #10. 11:47 hores.- Alstom citadis 401, unitat 2020, linia 1. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Alstom Citadis 401, unitat 2020 anomenada “Ville de St-Genies des Mourgues” fent la l√≠nia 1, sortint de la Carri√®ira Magalona per prendre la Carri√®ira Jules Ferry despr√©s de creuar la pla√ßa August Gibert en direcci√≥ al seu terme a Odysseum. Aquesta unitat porta la lliurea “Hirondelles” la dels primers anys de la xarxa.¬†Espa√Īol¬†Alstom Citadis 401, unidad 2020 llamada “Ville de St-G√©nies des Mourgues” haciendo la l√≠nea 1, saliendo de la Carri√®ira Magalona para tomar la Carri√®ira Jules Ferry despues de cruzar la plaza August Gibert en direcci√≥n a su t√©rmino en Odysseum. Esta unidad luce la librea “Hirondelles”, la primera de la red.

25794479242_5506d38cd2_b.jpg
Imatge #11. 11:54 hores.- Alstom citadis 401, linia 1. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Aquesta unitat no identificada √©s una de les primeres 30 que van arribar a la xarxa de tramvies de Montpeller. La composici√≥ acaba de deixar la pla√ßa de la Com√©die i es dirigeix a l’estaci√≥ de Sant-Roch per la Carri√®ira Magalona. Llueix la decoraci√≥ “Hirondelles” (Golondrinas).¬†Espa√Īol¬†Esta rama no identificada es una de las primeras 30 unidades que llegaron a la red de tranvias de Montpellier. La composici√≥n acaba de dejar la plaza de la Com√©die y se dirige a la estaci√≥n de Saint-Roch a traves de la Carri√®ira Magalona. Luce la decoraci√≥n “Hirondelles” (Golondrinas).

25614648910_a01e8f14c6_b.jpg
Imatge #11. 12:03 hores.- Alstom citadis 302, Place de la Comédie, linia 2. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Unitat Alstom Citadis 302 de cinc segments, podent ser qualsevol entre les unitats 2050 i 2064. Aquest tramvia est√† vinilat amb la decoraci√≥ provisional “La Sunny French Tech Attitude” (Fira que es va celebrar al mes de juny de 2016), per la qual cosa no vaig poder identificar el nombre d’unitat ja que quedava tapat per la pel√≠cula pl√†stica. La foto est√† presa a la Pla√ßa de la Com√©die sobre un vehicle de la l√≠nia 2 en direcci√≥ a Saint-Jean-de-V√©das Centre abans d’entrar a la carri√®ira Magalona.¬†Espa√Īol¬†Unidad Alstom Citadis 302 de cinco segmentos, pudiendo ser cualquiera entre las unidades 2050 y 2064. Este tranvia esta vinilado con la decoraci√≥n provisional “La Sunny French Tech Attitude” (Feria que se celebr√≥ en el mes de junio de 2016), por lo cual no pude identificar el n√ļmero de unidad ya que quedaba tapado por la pel√≠cula pl√°stica. La foto est√° tomada en la Place de la Com√©die sobre un vehiculo de la linea 2 en direcci√≥n a Saint-Jean-de-V√©das Centre antes de entrar en la carri√®ira Magalona.

25614642060_cd43e8ffd9_b
Imatge #12. 12:10 hores.- Alstom Citadis 402, unitat 2077, linia 3, Rue de la République, Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†A la cantonada de R√©publique amb √Čtuves i on es separa l’antic recorregut per fer el retorn abans del tancament circular de la l√≠nia 4 fotografio aquest tramvia Alstom Citadis de la s√®rie 402, es tracta de la unitat de set caixes nombre de s√®rie 2077 realitzant un servei en la l√≠nia 3, llueix la lliurea “20.000 lleg√ľes de viatge submar√≠”.¬†Espa√Īol¬†En la esquina de R√©publique con √Čtuves y donde se separa el antiguo recorrido para hacer el retorno antes del cierre circular de la linea 4 fotografio este tranvia Alstom Citadis de la serie 402, se trata de la unidad de siete cajas n√ļmero de s√©rie 2077 realizando un servicio en la linea 3, luce la librea “20.000 leguas de viaje submarino”.

25915195585_2f8f545e69_b.jpg
Imatge #13. 12:19 hores.- Alstom Citadis 402, unitat 2099, linia 3, Rue Jules Ferry, Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Aquest tramvia llueix una lliurea negra provisional a l’espera de rebre la decoraci√≥ “fons mar√≠” o “20.000 lleg√ľes de viatge submar√≠”. Es tracta d’un Alstom Citadis 402 unitat 2099 de la l√≠nia 3 circulant pel carrer Jules Ferry en direcci√≥ a R√©publique previ pas per la pla√ßa d’August Gibert i l’estaci√≥ de Sant-Roc.¬†Espa√Īol¬†Este tranvia luce una librea negra provisional a la espera de recibir la decoraci√≥n “fondo marino” o “20.000 leguas de viaje submarino”. Se trata de un Alstom Citadis 402 unidad 2099 de la linea 3 circulando por la calle Jules Ferry en direcci√≥n a R√©publique previo paso por la plaza de August Gibert y la estaci√≥n de Saint-Roc.¬†

25286486713_3454eccb74_b.jpg
Imatge #14. 12:32 hores.- Alstom Citadis 302, sense identificar, linia 4, Rue Catalan, Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Tramvia Alstom Citadis 302 de cinc caixes i sense identificar fent la l√≠nia 4, a punt de detenir-se en la parada Rondolet a la Carri√®ira Catalan davant de La Poste. Porta una de les dues decoracions dissenyades per Christian Lacroix.¬†Espa√Īol¬†Tranv√≠a Alstom Citadis 302 de cinco cajas y sin identificar haciendo la linia 4, a punto de detenerse en la parada Rondolet en la rue Catalan delante de La Poste. Lleva una de las dos decoraciones dise√Īadas por Christian Lacroix.

25794410632_675bd69ea7_b
Imatge #15. 12:38 hores.- Alstom Citadis 302, unitat 2063, linia 2. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Mentre buscava el cotxe per tornar a Corsan on m’habia de retrobar amb en Dani vaig fotografiar l’√ļltim tramvia de la jornada, era la segona vegada que l’enxampava el mateix dia i es tractava de la unitat 2063 de la s√®rie Citadis 302 d’Alstom circulant a la l√≠nia 2. La fotografia est√† presa passada la parada Rondelet on el tramvia abandona la Rue Catal√†n per entrar a la Rue Maurin. Un cop va passar aquest tramvia em vaig dirigir r√†pidament a buscar el lloc on hi havia aparcat el cotxe unes hores abans, el vaig trobar facilment i sense mes a veure a Montpeller -de moment-, vaig tornar a Corsan per l’antiga ruta nacional.¬†Espa√Īol¬†Mientras buscaba mi coche para volver a Coursan donde me iba a reunir con Dani fotografi√© el √ļltimo tranvia de la jornada, era la segunda vez que lo pillaba el mismo dia y se trataba de la unidad 2063 de la serie Citadis 302 de Alstom circulando por la linea 2. La fotografia est√° tomada pasada la parada de Rondelet donde el tranvia abandona la Rue Catalan para entrar en la Rue Maurin. Una vez pas√≥ este tranvia me dirig√≠ rapidamente a buscar el lugar donde habia aparcado mi coche unas horas antes, lo encontr√© facilmente y sin mas que ver en Montpellier -de momento-, volv√≠ a Coursan por la antigua ruta nacional.

Montpellier_-_Map_of_the_future_tramway_network2
Imatge #16. Futura xarxa de tramvies de Monpeller. Font: Wikipedia.fr, autor: Maximilian Dörrbecker, llicencia CC.

Catal√†¬†Recuperant en part els antics tra√ßats de la companyia Chemins de Fer de l’H√©rault, la xarxa de tramvies de Montpeller passar√† de ser una xarxa urbana a convertir-se en una malla de car√†cter metropolit√† o regional recuperant l’esperit dels vells tramvies ve√Įnals d’abans per√≤ posada al dia amb la tecnologia i el disseny actuals. Aqu√¨ us mostro un dels molts mapes que hi ha a la xarxa sobre com ser√† aquesta futura xarxa. Hi ha moltes inc√≤gnites encara sobre aquestes expansions i certament fins i tot el projecte menys ambici√≥s, de la l√≠nia 5, dorm als calaixos dels pol√≠tics esperant millors temps. No hi ha dubte que encara que sigui poc a poc, aquesta de per si ja densa xarxa, creixer√† m√©s i seguir√† sent un dels referents de la reimplantaci√≥ del tramvia modern a la ve√Įna Rep√ļblica.¬†Espa√Īol¬†Recuperando en parte los antiguos trazados de la compa√Īia Chemins de fer de l’H√©rault, la red de tranvias de Montpellier pasar√° de ser una red urbana a convertirse en una malla de caracter metropolitano o regional recuperando el esp√≠ritu de los viejos tranvias vecinales de anta√Īo pero puesta al dia con la tecnologia y el dise√Īo actuales. Aqui os muestro uno de los muchos mapas que hay en la red sobre como sera esta futura red. Existen muchas incognitas todavia sobre estas expansiones y ciertamente incluso el proyecto menos ambicioso, la linea 5 , duerme en los cajones de los politicos esperando mejores tiempos. No cabe duda de que aunque sea poco a poco, esta de por si ya densa red, crecer√° mas y seguir√° siendo uno de los referentes de la reimplantaci√≥n del tranvia moderno en la vecina Rep√ļblica.


Ribesaltes/Rivesaltes


25818540191_de3925efa9_b.jpg
Imatge #17. 15:40 hores.- Regiorail BB 27119M. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Com encara √©rem al mar√ß i a m√©s, abans del canvi d’hora, i no dispos√†vem de moltes hores de llum solar abans del vespre, vam decidir aprofitar la tarda en un altre lloc m√©s a prop de la frontera i ens vam dirigir, per la ruta nacional, a la localitat de Ribesaltes, on est√† una de les bases de la privada Regiorail i de la companyia del tren tur√≠stic Ribersaltes-Atsat, el TPCF. Alli vam poder fotografiar entre d’altres trens aquesta magn√≠fica Alstom Prima de Regiorail, la BB 27119M que acabava d’arribar amb un llarg mercant.¬†Espa√Īol¬†Como era todavia marzo y adem√°s, antes del cambio de hora, no disponiamos de muchas horas de luz solar antes del anochecer, decidimos aprovechar la tarde en otro lugar mas cerca de la frontera y nos dirigimos, por la ruta nacional, a la localidad de Rivesaltes, donde est√° una de las bases de la privada Regiorail y de la compa√Īia del tren turistico Riversaltes-Axat, el TpcF. All√≠ pudimos fotografiar entre otros trenes esta magnifica Alstom Prima de Regiorail, la BB 27119M que acababa de llegar con un largo mercante.

25793123792_b199bc27d6_b.jpg
Imatge #18.¬†15:48 hores.-¬†Cotxe motor 4554 “Caravelle” de TpcF, ex-Sncf. Foto: ANGEL BADAL¬©.

Catal√†¬†Aquesta imatge correspon a un dels diversos automotors di√®sel que posseeix la companyia del Tren Tur√≠stic del Pa√≠s C√†tar i la Fenolleda, TpcF. Aquest element √©s un cotxe motor ex-Sncf amb el n√ļmero de s√®rie 4554 corresponent a l’antiga s√®rie Sncf X 4500. √Čs l’√ļnic autorail de la TpcF que llueix aquesta curiosa lliurea. Aquest vehicle forma parella amb el cotxe remolc de la foto seg√ľent.¬†Espa√Īol¬†Esta imagen corresponde a uno de los varios automotores diesel que posee la compa√Īia del Tren Tur√≠stico del Pais C√°taro y la Fenolleda, TpcF. Este elemento es un coche motor ex-Sncf con el n√ļmero de serie 4554 correspondiente a la antigua serie Sncf X 4500. Es el unico autorail de la TpcF que luce esta curiosa librea. Este elemento forma pareja con el coche remolque de la fotografia siguiente.

25613301960_dbfd6ac5de_b.jpg
Imatge #19.¬†15:49 hores.-¬†Cotxe remolc 8564 “Caravelle” de TpcF, ex-Sncf. Foto: ANGEL BADAL¬©.

Catal√†¬†Cotxe remolc 8564 de la companyia TPCF. Aquest vehicle correspon a la s√®rie Sncf XR 8500, aquests vehicles eren els “consorts” dels cotxes motors de la s√®rie X 4500. Aquest element forma parella amb el cotxe motor de la foto anterior.¬†Espa√Īol¬†Coche remolque 8564 de la compa√Ī√≠a TpcF. Este vehiculo corresponde a la s√©rie Sncf XR 8500, estos vehiculos eran los “consortes” de los coches motores de la serie X 4500. Este elemento forma pareja con el coche motor de la foto anterior.

25625464780_d8bb16da9c_b.jpg
Imatge #20. 15:57 hores.- Euro Cargo Rail E186.170 i megacombi Ford. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†A les tardes a partir de la 15 hores √©s molt f√†cil veure baixar cap al sud diversos megacombis de Ford amb destinaci√≥ final a la f√†brica d’Almussafes. Solen passar quatre o cinc trens m√©s o menys separats per uns 20/30 minuts. Aquestes composicions poden anar traccionades tant per les traxx d’Euro Cargo Rail amb aquesta lliurea, com per les de DB Schenker amb la seva cridanera lliurea vermell sang i el seu logo DB. En aquest cas veiem una locomotora tritensi√≥ ECR amb n√ļmero de s√®rie E186.170 i el seu corresponent tren de peces i autom√≤bils. A l’esquerra, en Dani, captant el moment.¬†Espa√Īol¬†Por las tardes a partir de la 15 horas es muy facil ver bajar hacia el sur varios megacombis de Ford con destino final en la f√°brica de Almussafes. Suelen pasar cuatro o cinco trenes mas o menos separados por unos 20/30 minutos. Estas composiciones pueden ir traccionadas tanto por las traxx de Euro Cargo Rail con esta librea, como por las de DB Schenker con su llamativa librea rojo sangre y su logo DB. En este caso vemos una locomotora tritension ECR con n√ļmero de serie E186.170 y su correspondiente tren de piezas y autom√≥viles. A la izquierda, Dani captando el momento.

25842299412_54229176d6_b.jpg
Imatge #21. 16:07 hores.- MaK G1206 de Regiorail # 1146. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Sempre √©s interessant visitar l’estaci√≥ de Ribesaltes. Aquest dia a m√©s de l’automotor di√®sel, la Alstom Prima BB 27119M i molts vagons de mercaderies havia a m√©s mig amagats entre aquests √ļltims dos tractors di√®sel MaK G 1206, un blau i un altre verd. Aquest √ļltim estava en millor disposici√≥ de ser fotografiat ja que tot i que estava una mica encaixonat entre un tren i la tanca perimetral de l’estaci√≥ no hi havia problema per adafar-lo de cos sencer o gaireb√©. L’altre tractor, el de color blau estava darrere de la tanca que separa les vies del TpcF de la platja de mercaderies i e optat per no publicar-lo ja que no s’aprecia b√© la locomotora √≠ntegrament.¬†Espa√Īol¬†Siempre es interesante visitar la estaci√≥n de Rivesaltes. Ese dia ademas del automotor diesel, la Alstom Prima BB 27119M y muchos vagones de mercancias habia ademas medio escondidos entre estos √ļltimos dos tractores diesel MaK G 1206, uno azul y otro verde. Este √ļltimo estaba en mejor disposici√≥n de ser fotografiado ya que aunque estaba algo encajonado entre un tren y la valla perimetral de la estaci√≥n no habia problema para tomarlo de cuerpo entero o casi. El otro tractor, el de color azul estaba detras de la valla que separa las vias del TpcF de la playa de mercancias y e optado por no publicarlo ya que no se aprecia bien la locomotora en su totalidad.

25330435094_a93cfb7279_b.jpg
Imatge #22. 16:23 hores.- Sncf BB 26114 i tren de contenidors-cisterna. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†A m√©s dels megacombis de Ford, un altre tr√†nsit molt nombr√≥s per aquest tram s√≥n els trens de contenidors qu√≠mics traccionats gaireb√© sempre per les potents Sybic, en aquest cas el tren, que segurament es dirigia cap a Espanya estava a c√†rrec de la Sncf BB 26114.¬†Espa√Īol¬†Adem√°s de los megacombis de Ford, otro tr√°fico muy numeroso por este tramo son los trenes de contenedores qu√≠micos traccionados casi siempre por las potentes Sybic, en este caso el tren, que seguramente se dirigia hacia Espa√Īa estaba a cargo de la Sncf BB 26114.

25286114863_22ba8efe6c_b.jpg
Imatge #23. 16:46 hores.- Sncf AGC Z 27871/27872+  AGC Z 27500 n./id. i tren Ter Avinyó-Portbou. Foto: ANGEL BADAL©.

Catal√†¬†Poc abans de les cinc de la tarda ens vam plantejar la tornada a casa, per√≤ com tot havia bona llum vam decidir quedar-nos una estona m√©s a Rivesaltes a veure si passava algun mercaderies o alguna sorpresa de les que tant abudan per la xarxa francesa. No va ser aix√≠ i l’√ļltim tren que fotografiem va ser aquesta doble composici√≥ d’AGC Z 27500 en direcci√≥ sud, segurament amb destinaci√≥ Portbou. La primera unitat era la Z 27871/27872, la seg√ľent no la vaig poder identificar.¬†Espa√Īol¬†Poco antes de las cinco de la tarde nos planteamos el retorno a casa, pero como aun habia buena luz decidimos quedarnos un rato mas en Rivesaltes a ver si pasaba algun mercancias o alguna sorpresa de las que tanto abudan por la red francesa. No fu√© as√≠ y el ultimo tren que fotografiamos fue esta doble composici√≥n de AGC Z 27500 en direcci√≥n sur, seguramente con destino Portbou. La primera unidad era la Z 27871/27872, la siguiente no la pude identificar.


Feu clic a qualsevol imatge per activar el mòdus carrussel. / Hacer clic en cualquier imagen para activar el modo carrusel.

Galeria

Les meves primeres fotos de trens.

Les dues primeres fotos existeixen de casualitat, en aquells temps no hem dedicava a retratar trens com ara, aixi que la 269 “mil rayas” i la suissa amb colors originals, i recent pintada son dues de les joies de la meva col.lecci√≥. Son fetes el mateix dia, crec que el 1985, durant una sortida en solitari per visitar el casc antic de Vic i cercar quelcom de romanic. La resta de les fotos son de la meva primera cacera oficial, es a dir, despla√ßament fet ex-prof√©s, o sigui unica i exclusivament per fotografiar trens. Son fetes a Barcelona SAC, cap a 1993, pero no n’estic segur del dia i mes, val a dir que tampoc ho estic de l’any. Totes son en paper revelades de rodets de 35 mm. fetes amb la meva vella Olympus OM-10,  reflex-anal√≤gica i escanejades recentment.

9711689192_d7fedb86da_h9710077434_105e017361_h9710216506_dc592e9ab5_b9710107920_ba4c2fe7b3_h9707527671_c253fac90c_h9707658501_0f42a7f554_h9707723251_109545d7fa_h9710002924_1cb358c869_h9706977299_f5f8da062d_h9706915247_b2098d2087_h5842560535_ebacea0a05_b9707598795_6a3600157b_h

fgc706bcatas2catas4tagacatas3mchch2berga6003amchch60150069711829576_e1247bef8a_h9711279492_f4b0c9194b_h9708293087_afe38bdc99_h9706976885_d2dc6f5a85_h9706914771_54bdd2db09_b