Galeria

La BT1 a Ripoll (10/11/2021).

El passat dia 10 de novembre la unitat d’auscultació BT1 d’Adif coneguda també per la numeració de la tractora, 355.001 va estar a Ripoll. Va sortir amb retard de Montcada-Bifurcació i va arribar a Ripoll uns 45 minuts després de l’hora prevista. El dia no va acompanyar, ja que va ploure intermitentment durant tot el dia, però una visita com aquest a la nostra línia no es podia deixar passar. Feia vint-i-un anys que aquest tren no pujava per la nostra estimada línia de Puigcerdà, ja que l’últim cop ho va fer l’any 2000 i encara conformant una sola composició amb la seva germana bessona, la BT2 355.002 abans que el tren original fos separat en dues parts i afegides les dues cabines pilot.

El pasado día 10 de noviembre la unidad de auscultación BT1 de Adif conocida también por la numeración de la tractora, 355.001 estuvo en Ripoll. Salió con retraso de Moncada-Bifurcación y llegó a Ripoll unos 45 minutos después de la hora prevista. El día no acompañó, ya que llovió intermitentemente durante todo el día, pero una visita como este a nuestra línea no podía dejarse pasar. Hacía veintiún años que este tren no subía por nuestra querida línea de Puigcerdà, ya que la última vez lo hizo en el 2000 y aún conformando una sola composición con su hermana gemela, la BT2 355.002 antes que el tren original fuera separado en dos partes y añadidas las dos cabinas piloto.